Мэдээ

Даатгалын үнэлгээний сургалт

Бүх төрлийн үнэлгээ хийнэ

ДААТГАЛЫН ХОХИРОЛ ҮНЭЛГЭЭЧНИЙ ЭРХ ОЛГОХ СУРГАЛТЫГ ЦАХИМААР ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. Санхүүгийн зохицуулах хороо Монголын хөрөнгө, хохирол үнэлэгчдийн холбоо хамтран 2021 оны 10 дугаар сарын 7-9-ны өдрүүдэд даатгалын хохирол үнэлэгчийн эрх олгох сургалтыг зохион байгууллаа.Тус сургалтад даатгалын хохирол үнэлгээний 13 компаний 43 оролцогч хамрагдаж, 38 оролцогч тэнцсэн байна.  эндээс уншиж болно

ЯВАХ ЭД АНГИЙН АНГЛИ-МОНГОЛ НЭРШИЛ

Автомашины сэлбэг хэрэгслийг хайх, түүнтэй холбоотой мэдээ материалыг гадаад хэлнээс хайхад англи хэлний нэршлийн асуудал гарч ирдэг. Энэ байдалд туслах үүднээс доорх англи-монгол нэршлийг бэлтгэн хүргэж байна.