Хөрөнгийн үнэлгээ гэж юу вэ?

Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээний төрлүүд:

 • Орон сууц,
 • Хашаа байшин,
 • Амины орон сууц, Хаус
 • Барилга, обьект
 • Газар,
 • Үйлдвэр
 • Тусгай зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө
 • Агуулах, зоорь
 • Машины зогсоол, граж
 • Түүхийн дурсгалт газар
 • Дутуу гүйцэтгэлтэй барилга
 • Автомашины үнэлгээ
 • Хүнд даацын автомашины үнэлгээ
 • Машин механизмын үнэлгээ
 • Бусад

Та үл хөдлөх хөрөнгөө ямар зориулалтаар үнэлүүлж болох вэ?

 • Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын зориулалтаар
 • ХХОАТатварын хөнгөлөлт эдлэх зориулалтаар
 • Худалдах/худалдан авах зориулалтаар
 • Санхүүгийн тайландаа тусгах зориулалтаар
 • Компаний үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний зориулалтаар
 • Компани татан буугдахад хөрөнгө хуваах зориулалтаар
 • Хөрөнгө оруулалт татах зориулалтаар
 • Хөрөнгийн баталгаа гаргах зориулалтаар
 • Зээл авах, зээлийн барьцаа хөрөнгийн зориулалтаар
 • Эрх бүхий байгууллагын хүсэлтээр
 • Бусад