Газрын үнэлгээ болон зэрэглэл (бүс)

Газрын үнэлгээ болон зэрэглэл (бүс)

Газрын үнэлгээний зэрэглэл (бүс)-ийн газрын төлбөр тооцох тоон утга, түүнийг хэрэглэх зааг, хязгаарыг шинэчлэн тогтоосон нь хэрэгжиж эхэллээЗасгийн газрын 2018 оны 181 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Газрын эдийн засгийн үнэлгээ хийх аргачлал”-ын 13.1-т “Газрын эдийн засгийн үнэлгээний зургийг газрын үнэлгээний тойргоор 5 жил тутам, хот, тосгон, бусад суурины газрын үнэлгээний зэрэглэлээр 3 жил тутам хийнэ” хэмээн … Read more

Бүх төрлийн үнэлгээ хийнэ

хөрөнгийн үнэлгээ

Бид бүх төрлийн үнэлгээ – үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ, бизнесийн үнэлгээ, биет бус хөрөнгө (оюуны өмч), даатгалын хохирлын үнэлгээ, амь насны үнэлгээг олон улсын хөрөнгө үнэлгээний стандарт, Монгол улсын холбогдох хууль, дүрэм журмын дагуу үнэн бодитой, түргэн шуурхай гүйцэтгэнэ. Автомашины үнэлгээ Хөрөнгийн үнэлгээ Даатгалын хохирлын үнэлгээ Даатгалын зөвлөгөө Мөн дуудлагаар үнэлгээ хийж гүйцэтгэнэ. Winner Way … Read more

Бизнесийн үнэлгээ гэж юу вэ?

бизнесийн үнэлгээ хийнэ

Бизнесийн буюу компанийн эдийн засгийн үнэ цэнийг тодорхойлох үйл явц юм. Бизнесийн үнэлэгч (таны нягтлан бодогч гэх мэт бизнесийг үнэлж буй хэн бүхэнд) таны бизнест шударга үнэ тогтоохын тулд бизнесийн төрөл бүрийн үнэлгээний аргуудыг ашигладаг. Үүнд: Хөрөнгөд суурилсан арга Орлогын хандлага Зах зээлийн хандлага

Тоон мэдээлэлд суурилж үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээг тогтоох

хөрөнгийн үнэлгээ

Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ болон орон сууцны үнэлгээ, хувийн хашаа байшингийн үнэлгээг мэдээллийн санд суурилж дата майнинг /фактор анализ/ болон регресийн шинжилгээгээр хийж үр дүнг харьцуулах, цаашид програмчлах боломж эрэлхийлэх зорилгоор энэхүү судалгааг хийсэн. Судалгаа, загварчлалд ашиглагдах үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн мэдээллийг манай улсад түгээмэл ашиглагддаг Remax сайтан дээрээс авсан ба 2 сарын турш … Read more

ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ БА ХИЙМЭЛ ОЮУН УХААН

хөрөнгийн үнэлгээ

Хөрөнгийн үнэлгээний ба хиймэл оюун ухаан – ANN (Artificial neural network) Хиймэл оюун ухаан гэж юу вэ яагаад дэлхий нийтээрээ хиймэл оюун ухааны талаар нэг нэгнээсээ өрсөлдөн өөр өөрийн салбартаа AI-г бий болгох гэж өдөр шөнөгүй үзээд байна. Учир нь AI бүхнийг өөрчлөөд хялбарчлаад автоматжуулаад байгаад л гол нь байна. AI юу чадах юм гэж … Read more

Крифто хөрөнгийн зах зээл ба үнэлгээний аргачлал

хөрөнгийн үнэлгээ

Сүүлийн үед крифто хөрөнгийн зах зээл асар хурдацтай хөгжиж байгаа боловч тэдгээрийг үнэлэхэд тохирох арга аргачлал нь мэргэжлийн байгууллагуудад тодорхойгүй хэвээр байна. Сэтгүүлд нийтлэгдсэн судалгааны ажлын зорилго нь ктифто хөрөнгийн ойлголт практик танилцуулга хийх замаар үнэлгээний ойлголт, чиг баримжааг олгоход туслах юм. Юуны түрүүнд бид суурь мэдлэгийг дээшлүүлхэд зайлшгүй шаардлагатай энэхүү санхүү технологийн нарийн төвөгтэй … Read more

Жолооч нар автомашины хохирлын нөхөн төлбөр дээрээ үнэлгээ хийлгэсэн хөлсийг нэмж авна

хөрөнгийн даатгал

Жолоочийн даатгалын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5-д  даатгалын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол даатгалын тохиолдлыг шалгах, нөхөн төлбөрийн хэмжээг тогтоох, хохирлыг үнэлэхтэй холбогдон гарах зардлыг даатгагч, жолоочийн даатгалын сан хариуцна гэж заасан байдаг. Тэгэхээр хохирлын нөхөн төлбөр авч байгаа жолооч автомашиндаа учирсан хохирлыг үнэлүүлсний хөлсөнд даатгалын хохирол үнэлэгч компанид төлсөн төлбөрөө нөхөн төлбөр дээрээ нэмж авна … Read more

Авто Машины Үнэлгээ: Tа авто машинаа ямар зориулалтаар үнэлүүлж болох вэ?

Автомашины хохирлын үнэлгээ

Даатгалаас нөхөн төлбөр авах зориулалтаар Зам тээврийн ослын хэргийн материал бүрдүүлэх зориулалтаар Өөрт учирсан хохирлын хэмжээг мэдэх зорилготой Шүүхийн маргаан шийдвэрлэх Худалдах, худалдан авах зориулалтаар Компаний эзэмшилд байгаа автомашиныг дүрмийн сангийн дахин үнэлгээний зориулалтаар Компани татан буугдахад хөрөнгө хуваах зориулалтаар Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийг эндээс уншиж болно.

Авто машины хохирлын үнэлгээнд элэгдэл тооцох журам

Авто машины хохирлын үнэлгээтэй холбогдон үнэлгээнд элэгдэл тооцох журам. Монгол улсын Засгийн газрын 2005 оны 233-р тогтоол, НББ-ийн тухай тогтоол автомашины тээврийн хэрэгслийн биет элэгдэлийг илрүүлнэ. Үйлдвэрлэснээс хойшхи хугацаа Элэгдэл тооцох хувь 0-1 жил 0% 1-2 жил 10% 2-3 жил 20% 3-4 жил 30% 4-5 жил 40% 5-6 жил 50% 6-7 жил 60% 7-8 жил … Read more

Автомашины хохирлын үнэлгээ

Автомашины үнэлгээ

Автомашины үнэлгээ болоод автомашины хохирлын үнэлгээ тогтоох нь хамгийн нийтлэг тохиолддог асуудал юм. Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалтай холбоотойгоор зам тээврийн осол гаргасан хүн бүр даатгалаас нөхөн төлбөр авах, ЗЦГ-т хэргийн материал бүрдүүлэх зорилготойгоор автомашиндаа хохирлын үнэлгээ хийлгэх хэрэгтэй болдог. Тухайн автомашины хохирлын үнэлгээг үнэлгээний арга аргачлал, стандартын дагуу автомашины сэлбэг хэрэгслийн зах зээлийн үнэ, … Read more