Үл Хөдлөх Хөрөнгийн Үнэлгээ

Газрын үнэлгээ болон зэрэглэл (бүс)

Газрын үнэлгээний зэрэглэл (бүс)-ийн газрын төлбөр тооцох тоон утга, түүнийг хэрэглэх зааг, хязгаарыг шинэчлэн тогтоосон нь хэрэгжиж эхэллээЗасгийн газрын 2018 оны 181 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Газрын эдийн засгийн үнэлгээ хийх аргачлал”-ын 13.1-т “Газрын эдийн засгийн үнэлгээний зургийг газрын үнэлгээний тойргоор 5 жил тутам, хот, тосгон, бусад суурины газрын үнэлгээний зэрэглэлээр 3 жил тутам хийнэ” хэмээн … Read more

Тоон мэдээлэлд суурилж үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээг тогтоох

хөрөнгийн үнэлгээ

Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ болон орон сууцны үнэлгээ, хувийн хашаа байшингийн үнэлгээг мэдээллийн санд суурилж дата майнинг /фактор анализ/ болон регресийн шинжилгээгээр хийж үр дүнг харьцуулах, цаашид програмчлах боломж эрэлхийлэх зорилгоор энэхүү судалгааг хийсэн. Судалгаа, загварчлалд ашиглагдах үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн мэдээллийг манай улсад түгээмэл ашиглагддаг Remax сайтан дээрээс авсан ба 2 сарын турш … Read more

ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ БА ХИЙМЭЛ ОЮУН УХААН

хөрөнгийн үнэлгээ

Хөрөнгийн үнэлгээний ба хиймэл оюун ухаан – ANN (Artificial neural network) Хиймэл оюун ухаан гэж юу вэ яагаад дэлхий нийтээрээ хиймэл оюун ухааны талаар нэг нэгнээсээ өрсөлдөн өөр өөрийн салбартаа AI-г бий болгох гэж өдөр шөнөгүй үзээд байна. Учир нь AI бүхнийг өөрчлөөд хялбарчлаад автоматжуулаад байгаад л гол нь байна. AI юу чадах юм гэж … Read more