Бизнесийн Үнэлгээ

Газрын үнэлгээ болон зэрэглэл (бүс)

Газрын үнэлгээний зэрэглэл (бүс)-ийн газрын төлбөр тооцох тоон утга, түүнийг хэрэглэх зааг, хязгаарыг шинэчлэн тогтоосон нь хэрэгжиж эхэллээЗасгийн газрын 2018 оны 181 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Газрын эдийн засгийн үнэлгээ хийх аргачлал”-ын 13.1-т “Газрын эдийн засгийн үнэлгээний зургийг газрын үнэлгээний тойргоор 5 жил тутам, хот, тосгон, бусад суурины газрын үнэлгээний зэрэглэлээр 3 жил тутам хийнэ” хэмээн … Read more

Бизнесийн үнэлгээ гэж юу вэ?

бизнесийн үнэлгээ хийнэ

Бизнесийн буюу компанийн эдийн засгийн үнэ цэнийг тодорхойлох үйл явц юм. Бизнесийн үнэлэгч (таны нягтлан бодогч гэх мэт бизнесийг үнэлж буй хэн бүхэнд) таны бизнест шударга үнэ тогтоохын тулд бизнесийн төрөл бүрийн үнэлгээний аргуудыг ашигладаг. Үүнд: Хөрөнгөд суурилсан арга Орлогын хандлага Зах зээлийн хандлага

ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ БА ХИЙМЭЛ ОЮУН УХААН

хөрөнгийн үнэлгээ

Хөрөнгийн үнэлгээний ба хиймэл оюун ухаан – ANN (Artificial neural network) Хиймэл оюун ухаан гэж юу вэ яагаад дэлхий нийтээрээ хиймэл оюун ухааны талаар нэг нэгнээсээ өрсөлдөн өөр өөрийн салбартаа AI-г бий болгох гэж өдөр шөнөгүй үзээд байна. Учир нь AI бүхнийг өөрчлөөд хялбарчлаад автоматжуулаад байгаад л гол нь байна. AI юу чадах юм гэж … Read more

Крифто хөрөнгийн зах зээл ба үнэлгээний аргачлал

хөрөнгийн үнэлгээ

Сүүлийн үед крифто хөрөнгийн зах зээл асар хурдацтай хөгжиж байгаа боловч тэдгээрийг үнэлэхэд тохирох арга аргачлал нь мэргэжлийн байгууллагуудад тодорхойгүй хэвээр байна. Сэтгүүлд нийтлэгдсэн судалгааны ажлын зорилго нь ктифто хөрөнгийн ойлголт практик танилцуулга хийх замаар үнэлгээний ойлголт, чиг баримжааг олгоход туслах юм. Юуны түрүүнд бид суурь мэдлэгийг дээшлүүлхэд зайлшгүй шаардлагатай энэхүү санхүү технологийн нарийн төвөгтэй … Read more