Авто машины хохирлын үнэлгээнд элэгдэл тооцох журам

АВТО МАШИНЫ ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ

Авто машины хохирлын үнэлгээтэй холбогдон үнэлгээнд элэгдэл тооцох журам. Монгол улсын Засгийн газрын 2005 оны 233-р тогтоол, НББ-ийн тухай тогтоол автомашины тээврийн хэрэгслийн биет элэгдэлийг илрүүлнэ.

Үйлдвэрлэснээс хойшхи хугацааЭлэгдэл тооцох хувь
0-1 жил0%
1-2 жил10%
2-3 жил20%
3-4 жил30%
4-5 жил40%
5-6 жил50%
6-7 жил60%
7-8 жил70%
8-9 жил80%

Leave a Comment