Хөрөнгийн үнэлгээ

Даатгалын үнэлгээний сургалт

Бүх төрлийн үнэлгээ хийнэ

ДААТГАЛЫН ХОХИРОЛ ҮНЭЛГЭЭЧНИЙ ЭРХ ОЛГОХ СУРГАЛТЫГ ЦАХИМААР ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. Санхүүгийн зохицуулах хороо Монголын хөрөнгө, хохирол үнэлэгчдийн холбоо хамтран 2021 оны 10 дугаар сарын 7-9-ны өдрүүдэд даатгалын хохирол үнэлэгчийн эрх олгох сургалтыг зохион байгууллаа.Тус сургалтад даатгалын хохирол үнэлгээний 13 компаний 43 оролцогч хамрагдаж, 38 оролцогч тэнцсэн байна.  эндээс уншиж болно