Хохирлын үнэлгээ

Манай компани бүх төрлийн хохирлын үнэлгээг мэргэжлийн ёс зүйг чанд мөрдөн түргэн шуурхай дуудлагаар гүйцэтгэнэ.

Дараах төрлийн үнэлгээнүүд хамаарагдана:

 • Автомашины хохирлын үнэлгээ
 • Машин, механизмын хохирлын үнэлгээ
 • Техник, тоног төхөөрөмжийн хохирлын үнэлгээ
 • Хохирсон барилгын үнэлгээ
 • Хохирсон тавилга, эд хогшлын үнэлгээ
 • Хохирсон гэр, хашаа, байшингийн үнэлгээ
 • Амь насны үнэлгээ
 • Хохирсон мал, амьтны үнэлгээ/Адуу, үхэр, хонь, ямаа, бусад/
 • Даатгалд хамрагдсан бусад бүх төрлийн хөрөнгүүдийн хохирлын үнэлгээ

Та даатгалтай эд хөрөнгийнхөө хохирлыг ямар зориулалтаар үнэлүүлж болох вэ?

 • Даатгалаас нөхөн төлбөрөө авах зориулалтаар
 • Даатгалын компанид зориулж материал бүрдүүлэх зориулалтаар
 • Зам тээврийн ослын хэргийн материал бүрдүүлэх зориулалтаар
 • Өөрт учирсан хохирлын хэмжээг мэдэх зориулалтаар
 • Маргаан шийдвэрлэх зориулалтаар