Даатгалын үнэлгээний сургалт

ДААТГАЛЫН ХОХИРОЛ ҮНЭЛГЭЭЧНИЙ ЭРХ ОЛГОХ СУРГАЛТЫГ ЦАХИМААР ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Санхүүгийн зохицуулах хороо Монголын хөрөнгө, хохирол үнэлэгчдийн холбоо хамтран 2021 оны 10 дугаар сарын 7-9-ны өдрүүдэд даатгалын хохирол үнэлэгчийн эрх олгох сургалтыг зохион байгууллаа.Тус сургалтад даатгалын хохирол үнэлгээний 13 компаний 43 оролцогч хамрагдаж, 38 оролцогч тэнцсэн байна.

 эндээс уншиж болно