Бизнесийн үнэлгээ гэж юу вэ?

Бизнесийн буюу компанийн эдийн засгийн үнэ цэнийг тодорхойлох үйл явц юм.

Бизнесийн үнэлэгч (таны нягтлан бодогч гэх мэт бизнесийг үнэлж буй хэн бүхэнд) таны бизнест шударга үнэ тогтоохын тулд бизнесийн төрөл бүрийн үнэлгээний аргуудыг ашигладаг. Үүнд:

  • Хөрөнгөд суурилсан арга
  • Орлогын хандлага
  • Зах зээлийн хандлага

Leave a Comment