Тээврийн хэрэгслийн даатгалаар нөхөн төлбөр авахад бүрдүүлэх бичиг баримт

Даатгалаас нөхөн төлбөр авахдаа юу бүрдүүлэх вэ?

  1. Замын цагдаагийн акт дүгнэлт тодорхойлолт
  2. Хувийн өргөдөл /эх хувиараа/
  3. Даатгалын гэрээт баталгаа /хуулбар/
  4. Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ / хуулбар/
  5. Жолооны үнэмлэх /хуулбар 2 тал/
  6. Хохиролд орсон тээврийн хэрэгслийн хохирлын үнэлгээний тайлан /эх хувиараа/
  7. Байгууллагын авто машин жолоодож явсан бол байгууллагын тодорхойлолт
  8. Автомашин барьцаалсан зээлтэй бол зээлийн гэрээ
  9. Хөдөө орон нутагт даатгалын тохиолдол учирвал байж болох бүх арга хэмжээг авах /утсаар мэдэгдэх, зураг авах гэх мэт
  10. Хэрэв хүн гэмтсэн бол шүүх эмнэлгийн тодорхойлолт.