Бүх төрлийн үнэлгээ хийнэ

Бид бүх төрлийн үнэлгээ – үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ, бизнесийн үнэлгээ, биет бус хөрөнгө (оюуны өмч), даатгалын хохирлын үнэлгээ, амь насны үнэлгээг олон улсын хөрөнгө үнэлгээний стандарт, Монгол улсын холбогдох хууль, дүрэм журмын дагуу үнэн бодитой, түргэн шуурхай гүйцэтгэнэ.

  • Автомашины үнэлгээ
  • Хөрөнгийн үнэлгээ
  • Даатгалын хохирлын үнэлгээ
  • Даатгалын зөвлөгөө

Мөн дуудлагаар үнэлгээ хийж гүйцэтгэнэ.

Winner Way LLC Шуурхайн Утасны Дугаар: 70110200, 80201000, 99091220, 88051144, 80288029.

Хөрөнгө, Даатгалын Хохирлын Үнэлгээ

Манай Facebook хаягаар дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг холбогдож аваарай.

Leave a Comment